صنوبر

صنوبر
پالاز موکت طرح صنوبر از الیاف پلی آمید و به روش کات پایل چاپی تولید شده است. وزن موکت صنوبر 2100 گرم بر متر مربع است. قیمت هر متر مربع موکت پالاز طرح صنوبر 702941 تومان است.

صنوبر 4299

صنوبر 4299

شماره تولید: 199وزن کل: 2100 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: کات پایل چاپیزیره: نمدریز: 10/1عرض: 3 متر..

702,941تومان

صنوبر 5199

صنوبر 5199

شماره تولید: 199وزن کل: 2100 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: کات پایل چاپیزیره: نمدریز: 10/1عرض: 3 متر..

702,941تومان

صنوبر 5599

صنوبر 5599

شماره تولید: 199وزن کل: 2100 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: کات پایل چاپیزیره: نمدریز: 10/1عرض: 3 متر..

702,941تومان

صنوبر 6299

صنوبر 6299

شماره تولید: 199وزن کل: 2100 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: کات پایل چاپیزیره: نمدریز: 10/1عرض: 3 متر..

702,941تومان

صنوبر 6599

صنوبر 6599

شماره تولید: 199وزن کل: 2100 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: کات پایل چاپیزیره: نمدریز: 10/1عرض: 3 متر..

702,941تومان

صنوبر 6799

صنوبر 6799

شماره تولید: 199وزن کل: 2100 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: کات پایل چاپیزیره: نمدریز: 10/1عرض: 3 متر..

702,941تومان

صنوبر 7799

صنوبر 7799

شماره تولید: 199وزن کل: 2100 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: کات پایل چاپیزیره: نمدریز: 10/1عرض: 3 متر..

702,941تومان

صنوبر 8499

صنوبر 8499

شماره تولید: 199وزن کل: 2100 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: کات پایل چاپیزیره: نمدریز: 10/1عرض: 3 متر..

702,941تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)