خزان

خزان
پالاز موکت طرح خزان از الیاف پلی آمید و به روش لوپ پایل چاپی تولید شده است. وزن موکت خزان 1450 گرم بر متر مربع است. الیاف موکت خزان ضد حساسیت است. قیمت هر متر مربع موکت پالاز طرح خزان 369652 تومان است.

خزان 4551

خزان 4551

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

369,652تومان

خزان 5451

خزان 5451

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

369,652تومان

خزان 5551

خزان 5551

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

369,652تومان

خزان 6251

خزان 6251

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

369,652تومان

خزان 7251

خزان 7251

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

369,652تومان

خزان 8151

خزان 8151

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

369,652تومان

خزان 8351

خزان 8351

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

369,652تومان

خزان 8451

خزان 8451

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

369,652تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)