یاسمن

یاسمن
پالاز موکت طرح یاسمن از الیاف پلی آمید و به روش کات پایل تولید شده است. وزن موکت یاسمن 1600 گرم بر متر مربع است. قیمت هر متر مربع موکت پالاز طرح یاسمن 553740 تومان است.

یاسمن 3164

یاسمن 3164

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 4164

یاسمن 4164

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 4264

یاسمن 4264

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 5164

یاسمن 5164

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 5464

یاسمن 5464

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 5564

یاسمن 5564

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 5664

یاسمن 5664

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 5764

یاسمن 5764

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 5864

یاسمن 5864

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

یاسمن 8465

یاسمن 8465

پالاز موکت طرح یاسمن وزن کل: 1600 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر ..

553,740تومان

نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)