الماس

الماس
پالاز موکت طرح الماس از الیاف پلی آمید و به روش کات پایل تولید شده است. وزن موکت الماس 2840 گرم بر متر مربع است. الیاف موکت الماس ضد حساسیت است. قیمت هر متر مربع موکت پالاز طرح الماس 1132340 تومان است.


الماس 4274

الماس 4274

پالاز موکت طرح الماسوزن کل: 2840 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 5/32 عرض: 3 متر..

1,132,340تومان

الماس 5174

الماس 5174

پالاز موکت طرح الماسوزن کل: 2840 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 5/32 عرض: 3 متر..

1,132,340تومان

الماس 5474

الماس 5474

پالاز موکت طرح الماسوزن کل: 2840 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 5/32 عرض: 3 متر ..

1,132,340تومان

الماس 5674

الماس 5674

پالاز موکت طرح الماسوزن کل: 2840 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 5/32 عرض: 3 متر..

1,132,340تومان

الماس 5874

الماس 5874

پالاز موکت طرح الماسوزن کل: 2840 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 5/32 عرض: 3 متر..

1,132,340تومان

الماس 8474

الماس 8474

پالاز موکت طرح الماسوزن کل: 2840 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 5/32 عرض: 3 متر..

1,132,340تومان

الماس 9174

الماس 9174

پالاز موکت طرح الماس وزن کل: 2840 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100% پلی‌آمید نوع بافت: کات پایل زیره: نمد ریز: 5/32 عرض: 3 متر..

1,132,340تومان

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)