ساج

ساج
پالاز موکت طرح ساج از الیاف پلی پروپیلن و به روش لوپ پایل تولید شده است. وزن موکت ساج 1650 گرم بر متر مربع است.

ساج 5110

ساج 5110

شماره تولید: 110وزن کل: 1650 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/8عرض: 3 متر..

138,757تومان

ساج 5410

ساج 5410

شماره تولید: 110 وزن کل: 1650 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلن نوع بافت: لوپ پایل زیره: نمد ریز: 1/8 عرض: 3 متر ..

138,757تومان

ساج 5510

ساج 5510

شماره تولید: 110وزن کل: 1650 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/8عرض: 3 متر..

138,757تومان

ساج 5710

ساج 5710

شماره تولید: 110 وزن کل: 1650 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلن نوع بافت: لوپ پایل زیره: نمد ریز: 1/8 عرض: 3 متر..

138,757تومان

ساج 5910

ساج 5910

شماره تولید: 110وزن کل: 1650 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/8عرض: 3 متر..

138,757تومان

ساج 8410

ساج 8410

شماره تولید: 110وزن کل: 1650 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/8عرض: 3 متر..

138,757تومان

ساج 9710

ساج 9710

شماره تولید: 110 وزن کل: 1650 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلن نوع بافت: لوپ پایل زیره: نمد ریز: 1/8 عرض: 3 متر..

138,757تومان

ساج 9910

ساج 9910

شماره تولید: 110وزن کل: 1650 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/8عرض: 3 متر..

138,757تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)