خزان

خزان
پالاز موکت طرح خزان از الیاف پلی آمید و به روش لوپ پایل چاپی تولید شده است. وزن موکت خزان 1450 گرم بر متر مربع است. الیاف موکت خزان ضد حساسیت است.

خزان 4551

خزان 4551

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

305,527تومان

خزان 5451

خزان 5451

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

305,527تومان

خزان 5551

خزان 5551

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

305,527تومان

خزان 6251

خزان 6251

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

305,527تومان

خزان 7251

خزان 7251

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

305,527تومان

خزان 8151

خزان 8151

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

305,527تومان

خزان 8351

خزان 8351

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

305,527تومان

خزان 8451

خزان 8451

شماره تولید: 118وزن کل: 1450 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100% پلی‌آمیدنوع بافت: لوپ پایل چاپیزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

305,527تومان

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)