بوریا

بوریا
پالاز موکت طرح بوریا از الیاف پلی پروپیلن و به روش لوپ پایل تولید شده است. وزن موکت بوریا 1700 گرم بر متر مربع است.

بوریا 4296

بوریا 4296

شماره تولید: 197 وزن کل: 1700 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلن نوع بافت: لوپ پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر..

137,013تومان

بوریا 5496

بوریا 5496

شماره تولید: 197وزن کل: 1700 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

137,013تومان

بوریا 5596

بوریا 5596

شماره تولید: 197 وزن کل: 1700 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلن نوع بافت: لوپ پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر   ..

137,013تومان

بوریا 5696

بوریا 5696

شماره تولید: 197وزن کل: 1700 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

137,013تومان

بوریا 5996

بوریا 5996

شماره تولید: 197 وزن کل: 1700 گرم بر متر مربع جنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلن نوع بافت: لوپ پایل زیره: نمد ریز: 1/10 عرض: 3 متر..

137,013تومان

بوریا 7796

بوریا 7796

شماره تولید: 197وزن کل: 1700 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

137,013تومان

بوریا 8496

بوریا 8496

شماره تولید: 197وزن کل: 1700 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

137,013تومان

بوریا 8896

بوریا 8896

شماره تولید: 197وزن کل: 1700 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

137,013تومان

بوریا 9796

بوریا 9796

شماره تولید: 197وزن کل: 1700 گرم بر متر مربعجنس نخ: 100%  پلی‌پروپیلننوع بافت: لوپ پایلزیره: نمدریز: 1/10عرض: 3 متر..

137,013تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)