لمینیت

لمینیت

لمینیت پالاز نوعی کفپوش است که ظاهر آن از نقش و رنگ‌های چوب الگوبرداری شده است. لمینیت از الیاف فشرده‌ی چوب یا HDF تولید شده است. لمینیت که گاهی به آن پارکت لمینیت هم گفته می‌شود، نباید با پارکت اشتباه گرفته شود!


لمینیت پالاز 1700

لمینیت پالاز 1700

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در هر کا..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1701

لمینیت پالاز 1701

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1702

لمینیت پالاز 1702

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1703

لمینیت پالاز 1703

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1705

لمینیت پالاز 1705

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1707

لمینیت پالاز 1707

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1708

لمینیت پالاز 1708

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1711

لمینیت پالاز 1711

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1712

لمینیت پالاز 1712

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1713

لمینیت پالاز 1713

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1715

لمینیت پالاز 1715

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1716

لمینیت پالاز 1716

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1717

لمینیت پالاز 1717

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1718

لمینیت پالاز 1718

قیمت یک متر مربع لمینیت: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در هر کار..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1721

لمینیت پالاز 1721

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1722

لمینیت پالاز 1722

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

لمینیت پالاز 1724

لمینیت پالاز 1724

قیمت یک متر مربع لمینیت پالاز: 320.000 تومان ابعاد هر پنل: 1200*187 میلیمتر ضخامت: 8 میلیمتر متراژ در هر کارتن: 1.795  مترمربع تعداد پنل در ..

574,400تومان

نمایش 1 تا 17 از 17 (1 صفحه)